Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli, informuje, że na terenie Nowej Soli działa jedyny w Powiecie Nowosolskim, dzienny ośrodek wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy.

Osobom pełnoletnim, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej, placówka udziela szerokiego wsparcia poprzez prowadzenie różnego rodzaju terapii zajęciowych przez wykwalifikowaną kadrę. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Uczestnikom placówka zapewnia ciepły posiłek w trakcie dnia. Osoby mieszkające poza Nową Solą, mogą skorzystać z oferty ŚDS po spełnieniu wymogów wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz otrzymaniu z MOPS w Nowej Soli decyzji kierującej do placówki. Skierowanie i pobyt w placówce jest bezpłatne, zarówno dla mieszkańców Nowej Soli jak i mieszkańców innych miejscowości.

Jeśli:
• potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu
• szukasz przyjaciół i osób, które cię zrozumieją
• oczekujesz pomocy w rozwiązaniu nurtujących cię problemów
• potrzebujesz profesjonalnego wsparcia psychicznego i społecznego
• chcesz aktywnie i efektywnie spędzać czas
• chcesz mieć wpływ na otaczający świat

Kto może zostać uczestnikiem?
• osoba wymagająca pomocy w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym
• posiadająca zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych
• posiadająca zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia

Co należy zrobić, aby zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy?
• Skontaktować się telefonicznie bądź osobiście z kadrą ŚDS
• Złożyć wniosek o przyjęcie do ŚDS w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli ul. Staszica 1D lub we właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej ze względu na miejsce zamieszkania osoby. W całym postępowaniu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomagają osobie zgromadzić wszelkie niezbędne do wydania decyzji dokumenty. Zapraszamy mieszkańców Nowej Soli oraz innych gmin.

Rodzaje prowadzonych zajęć
• Zajęcia z zakresu treningów umiejętności praktycznych i społecznych
– trening kulinarny
– trening umiejętności praktycznych
– trening gospodarowania własnymi środkami

• Zajęcia z zakresu treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, aktywizacji społecznej i ruchowej
– wspólne wycieczki o charakterze turystycznym, wycieczki rowerowe, ogniska
– wspólne wyjścia na imprezy kulturalne(kino, muzeum, teatr)
– rozwijanie zainteresowań literaturą, filmem, Internetem – poprzez filmoterapię, biblioterapię, pracownię komputerową
– zajęcia sportowe, gimnastyka, boccia

• Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i terapeutyczna
• Zajęcia z zakresu terapii zajęciowej
– zajęcia plastyczne
– rękodzieło artystyczne
– organizowanie zbiorowych wystaw twórczości

Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
ul. Kasprowicza 12, 67-100 Nowa Sól
tel. 68 475 18 99,  785 201 234
e-mail: sds@sdsnowasol.pl