Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (pdf)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (pdf)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 (pdf)