Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 1D
tel. 68-506 63 00, fax: 68-506 63 49
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 do 15:30
Obsługa w działach: od 8:00 do 12:00

Dyrekcja

Dyrektor: Adam Kałuski
Z-ca dyrektora: Arleta Zdyb

Kadra kierownicza:
Główny księgowy – Elżbieta Czabańska
Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej – Danuta Nierzwicka
Kierownik Sekcji Świadczeń i Analiz i Sekcji Dodatków Mieszkaniowych – Monika Baturo
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych – Małgorzata Stokłosa

Dyrektor przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 9:00 do 14:00
Zastępca dyrektora oraz kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

E-mail: sekretariat@mopsnowasol.pl
Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP:  /2450kkmanc/skrytka

Telefony

 • Sekretariat: 68 506 63 00
 • Świadczenia rodzinne: 68 506 63 09,   68 506 63 10
 • Świadczenia wychowawcze 500+: 68 506 63 06
 • Fundusz alimentacyjny: 68 506 63 18,   68 506 63 19
 • Dodatki mieszkaniowe i energetyczne: 68 506 63 11
 • Pracownicy socjalni terenowi:
  68 506 63 13,   68 506 63 20,  68 506 63 21,   68 506 63 25,  68 506 63 26
 • Zespół ds. usług opiekuńczych i domów pomocy społecznej: 68 506 63 07
 • Zespół Interdyscyplinarny – Przewodniczący: 68 506 63 24
 • Zespół ds. przemocy: 68 506 63 14,  68 506 63 33
 • Kadry: 68 506 63 12
 • Główny księgowy: 68 506 63 22
 • Księgowość: 68 506 63 23,  68 506 63 34
 • Fax: 68 506 63 49

Rachunki bankowe

 • Rachunek podstawowy
  13 1020 5402 0000 0102 0366 1527
 • Rachunek dot. wpływów z Funduszu Alimentacyjnego
  71 1020 5402 0000 0102 0366 1550
 • Rachunek dot. wpływów z Zaliczki Alimentacyjnej
  48 1020 5402 0000 0102 0366 1576

Zadania

Świadczenia udzielane przez MOPS to:

 • zasiłek stały
 • opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały
 • realizacja programów rządowych np.: „Posiłek dla potrzebujących”
  W/w formy pomocy są finansowane z budżetu wojewody.

Ponadto:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 • dożywianie dzieci
 • pomoc rzeczowa
 • świadczenie usług opiekuńczych
 • sprawienie pogrzebu

Ośrodek realizuje również:

 • świadczenia rodzinne
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • dodatki mieszkaniowe