Dokumenty obowiązujące:

Regulamin Dziennego Domu „Senior+” (obowiązujący od 10.08.2022)
Wniosek o przyjęcie do DDS+

Dokumenty archiwalne:

Regulamin Dziennego Domu „Senior+” (obowiązujący do 04.05.2022 r.)
Regulamin Dziennego Domu „Senior+”  w Nowej Soli (obowiązujący od 05.05.2022 r. do 9.08.2022 r.)
Zarządzenie zmieniające Regulamin Dziennego Domu „Senior+”