Liczba miejsc zajętych:  30

Liczba miejsc wolnych:  0

Liczba osób oczekujących na liście rezerwowej:  14

Stan na dzień: 23.05.2024 r.