Liczba miejsc zajętych:  30

Liczba miejsc wolnych:  0

Liczba osób oczekujących na liście rezerwowej:  5

Stan na dzień: 15.03.2023 r.