Liczba miejsc zajętych:  30

Liczba miejsc wolnych:  0

Liczba osób oczekujących na liście rezerwowej:  7

Stan na dzień: 27.11.2023 r.