Pokój 50 – Kadry

Sprawy pracownicze

Telefon: 68 / 50 66 312

Godziny pracy 730-1530.

Informacjo o zatrudnieniu na stronie internetowej:

https://mopsnowasol.ssdip.bip.gov.pl/

lub

https://mopsnowasol.pl/

MOPS dysponuje pętlą indukcyjną, proszę poinformować pracownika o chęci skorzystania z urządzenia.