Pokój 34 – Pracownicy socjalni

Udzielanie wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji zamieszkałym na terenie miejscowości Nowa Sól (udzielanie pomocy  w ramach usług opiekuńczych, kierowanie do Domów Pomocy Społecznej wsparcie socjalne, poradnictwo rodzinne i psychologiczne).

Telefon: 68 / 50 66 307

Godziny przyjęć interesantów 800-1030.

Po godzinie 1030  pracownicy świadczą pracę w terenie, w tym czasie na miejscu można się kontaktować z pracownikiem socjalnym pełniącym dyżur (Nr pokoju dyżurującego pracownika dostępny jest na tablicy na I piętrze lub w sekretariacie II p. pokój 55).

Więcej informacji na stronie internetowej: https://mopsnowasol.pl/

MOPS dysponuje pętlą indukcyjną, proszę poinformować pracownika o chęci skorzystania z urządzenia.