Pokój 31 – Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej

Nadzór nad działaniami pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

Telefon: 68 / 50 66 305

Godziny urzędowania 800-1500.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://mopsnowasol.pl/

MOPS dysponuje pętlą indukcyjną, proszę poinformować pracownika o chęci skorzystania z urządzenia.