Pokój 27 – Dodatki Mieszkaniowe, świadczenia pomocy społecznej

– składanie wniosków na dodatki mieszkaniowe, sporządzanie decyzji administracyjnych, listy wypłat, sprawozdań, informacje, statystyki.

Telefon: 68 / 50 66 311

Godziny urzędowania 730-1530.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://mopsnowasol.pl/

MOPS dysponuje pętlą indukcyjną, proszę poinformować pracownika o chęci skorzystania z urządzenia.