Miasto Nowa Sól zaprasza dzieci do placówek wsparcia dziennego (świetlic) funkcjonujących na terenie naszej miejscowości.
Placówka wsparcia dziennego wspiera rodzinę w opiece i wychowaniu dziecka, szczególnie taką, w której występują problemy opiekuńczo-wychowawcze.
Placówki zapewniają dzieciom i młodzieży wszechstronne wsparcie: począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, wyżywienie, poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe. W świetlicach prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz socjoterapeutyczne.
Aby zapisać dziecko do placówki należy kontaktować się bezpośrednio z kierownikiem świetlicy.