STOP przemocy w rodzinie!Informujemy o funkcjonowaniu – bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”

Aplikacja stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia
i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Umożliwia m.in.
dyskretny kontakt – z wcześniej skonfigurowanym adresem email – a także możliwość
szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Aplikacja może być
szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji
ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

Przejdź do strony internetowej aplikacji „Twój Parasol”