Od 12 września 2022 r. wnioski o DODATEK WĘGLOWY  będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli przy ul. Staszica 1D.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć:

  • w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych od poniedziałku do piątku  w godzinnych od 8.00 do 12.00.
  • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP
  • listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli, 67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 1D – Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Wnioski i instrukcję można pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.