Pomoc osobom bezdomnym podczas zimy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli prosi mieszkańców, aby w sytuacji zauważenia obecności osób bezdomnych w miejscach, które zagrażają ich życiu i zdrowiu (w opuszczonych budynkach, garażach, kanałach, w pergolach śmietnikowych, itp.) – zwłaszcza podczas mrozów  –  jak najszybciej powiadomić o tym fakcie służby udzielające pomocy:

 

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej –  czynny od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530
  1. Staszica 1D w Nowej Soli, tel. 68 50 66 300
  • Straż Miejska –  czynna od poniedziałku do piątku od godz. 700  do  2200
  1. Towarowa 2 w Nowej Soli, tel. 68 475 77 80
  • Policja –  całodobowo
  1. Północna 2 w Nowej Soli, tel. 997 lub  112

 

  • Pogotowie Ratunkowe – całodobowo
  1. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli, tel. 999 lub 112

 

W okresie niskich temperatur organizowane są wspólne patrole pracowników MOPS Nowa Sól wraz ze Strażą Miejską i Policją, podczas których osoby potrzebujące pomocy są informowane o możliwości uzyskania wsparcia  oraz w razie potrzeby będą przetransportowane do noclegowni.

 

Osoby bezdomne poszukujące schronienie mogą się zgłaszać bezpośrednio do

Noclegowni Miejskiej    ul. Topolowej 4    w Nowej Soli

 

Noclegownia,  czynna cały rok, przez  7 dni w tygodniu,  w okresach:

– od 1 października do 31 marca:    od godz.  1800   do godz.  800

 

– od 1 kwietnia do 30 września:    od godz.  1900  do godz.  700

 

W noclegowni osoby bezdomne oprócz schronienia mogą skorzystać z zaplecza socjalnego: toalety, łazienki, kuchni.

 

W sytuacji obniżenia temperatury powietrza, w ciągu dnia istnieje możliwość pobytu osób bezdomnych w ogrzewanym pomieszczeniu na terenie placówki, gdzie mogą oczekiwać na otwarcie noclegowni.