Świadczenia wychowawcze 500+

Zmiany w programie Rodzina 500+ !!!

Od  2022 r. realizacją świadczenia wychowawczego (500+) zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  • Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez dotychczasowe organy. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych z wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.
  • Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać wyłącznie online, a pieniądze trafią na konto bankowe, a nie do ręki.

Świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od wysokości dochodu na wszystkie dzieci do 18. roku życia. Świadczenie przyznawane jest na wniosek rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych, dyrektorów domu pomocy społecznej.

Zobacz również