Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne to grupa świadczeń, które przysługują zarówno na dzieci jak i na innych pełnoletnich członków rodziny. Prawo do nich uzależnione jest – poza kilkoma wyjątkami – od spełnienia kryterium dochodowego.

Świadczeniami rodzinnymi są:

  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy
  • świadczenie rodzicielskie.

Świadczenia uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego (dochód na osobę w rodzinie):

  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (674,00 zł lub 764,00 zł),
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (1922,00 zł)
  • specjalny zasiłek opiekuńczy (764,00 zł).

Terminy rozpatrywania wniosków

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów na zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, w terminach:

  • do dnia 31 sierpnia, wnioski rozpatrywane do 30 listopada,
  • od 1 września do 31 października, wnioski rozpatrywane do 31 grudnia,
  • od 1 listopada do 31 grudnia, wnioski rozpatrywane do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Zobacz również