Program „Czyste powietrze”

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Więcej informacji na temat programu „Czyste powietrze”

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji do 30 0000 zł lub do 37 000 zł.

Żeby uzyskać podwyższoną dotację, konieczne jest przedłożenie zaświadczenia o dochodach członków gospodarstwa domowego, które wydaje gmina.

W gminie miejskiej Nowa Sól zaświadczenia o dochodach wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli.

Wniosek o wydanie zaświadczenia osoby zainteresowane mogą złożyć:

  • osobiście, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli przy ul. Staszica 1D,
  • pocztą, na adres ośrodka,
  • przez platformę ePUAP.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Zobacz również