Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski na świadczenia rodzinne (w tym świadczenia opiekuńcze), wychowawcze, fundusz alimentacyjny, jednorazowe świadczenie „Za życiem” można złożyć osobiście w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli przy ul. Staszica 1D.

Wnioski przyjmowane są w godzinach: od 8:00 do 12:00.

Wnioski można również składać:

 1. elektronicznie za pośrednictwem:
  • portalu EMP@TIA,
  • platformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • bankowości elektronicznej
 2. pisemnie za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do ośrodka).

Terminy składania wniosków

Wnioski można składać w ciągłości na bieżący okres zasiłkowy, który trwa:

 • od 1 listopada do 31 października roku następnego – świadczenia rodzinne
 • od 1 października do 30 września roku następnego – fundusz alimentacyjny
 • od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja następnego roku – świadczenie wychowawcze

Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać w następujących terminach:

 • od 1 lipca wyłącznie w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia również w formie papierowej – na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny
 • od 1 lutego 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej, a od 1 kwietnia 2021 r. również w formie papierowej – na świadczenie wychowawcze.