Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  • do ukończenia 18 roku życia;
  • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
  • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto kwoty 1209,00 zł.

Terminy rozpatrywania wniosków

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów na świadczenie z funduszu alimentacyjnego, w terminach:

  • do dnia 31 sierpnia, wnioski rozpatrywane do 31 października,
  • od 1 września do 30 września, wnioski rozpatrywane do 30 listopada,
  • od 1 października do 31 października, wnioski rozpatrywane do 31 grudnia,
  • od 1 listopada do 30 listopada, wnioski rozpatrywane do 31 stycznia,
  • od 1 listopada do 31 grudnia, wnioski rozpatrywane do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Zobacz również