Instytucje wspierające osoby dotknięte przemocą w rodzinie w Nowej Soli

Prezydent Miasta Nowa Sól zarządzeniem NR 0050.1.0169.2011 z dnia 26 października 2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli
ul. Staszica 1 D, 67 – 100 Nowa Sól
tel. 68 506 63 00
sekretariat@mopsnowasol.pl

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ul. Staszica 1 D, 67 – 100 Nowa Sól
tel. 68 506 63 24
sekretariat@mopsnowasol.pl

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Soli
ul. M. J. Piłsudskiego 12, 67 – 100 Nowa Sól
tel. 68 459 03 05

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Jaracza 1, 67 – 100 Nowa Sól
tel. 68 459 03 90

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
ul. Staszica 1 A, 67 – 100 Nowa Sól
tel. 68 457 43 30

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli
ul. Północna 2, 67 – 100 Nowa Sól
tel. alarmowy 112 (bezpłatne połączenie)
tel. 477933200

Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli
ul. M. J. Piłsudskiego 38, 67 – 100 Nowa Sól
tel. 68 387 03 05

Sąd Rejonowy w Nowej Soli
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
ul. M. J. Piłsudskiego 38a, 67 – 100 Nowa Sól
tel. 68-35-58-731 sekretariat