Terminy wypłat świadczeń z pomocy społecznej w 2024 r.

WYPŁATY W KASIE
Miesiąc Zasiłek stały, celowy, okresowy, świadczenie pieniężne
W dniu
Kwiecień 19
Maj 20
Czerwiec 20

 


PRZELEWY  NA KONTA BANKOWE

Miesiąc Zasiłek stały, celowy, okresowy, świadczenie pieniężne
Do dnia
Kwiecień I Termin 12
II Termin 24
Maj I Termin 13
II Termin 24
Czerwiec I Termin 12
II Termin 24

 

UWAGI:

Godziny otwarcia Kasy:

od 10:30 do 14:00

Przerwa od 12:30 do 12:45