Prezydent Nowej Soli powołał koordynatora do zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb dla Ukrainy: tel. 531 132 217 (dzwoń w godzinach: 8.00-19.00 od poniedziałku do piątku).
Miasto wspólnie z Starostwem Powiatowym uruchomiło magazyn do przyjmowania darów dla Ukrainy z nowosolskich gmin oraz od mieszkańców Nowej Soli. Magazyn został uruchomiony przy ulicy Bohaterów Getta 9 (czynny w godzinach 8.00-19.00 od poniedziałku do piątku)
Prezydent powołał także miejskiego koordynatora ds relokacji uchodźców z Ukrainy: tel. 531 231 882. Osoba ta zajmuje się organizowaniem lokowania przybyłych do Nowej Soli uchodźców z Ukrainy.

Pilna informacja w sprawie pomocy Ukrainie po spotkaniu z wojewodą lubuskim:
Prosimy, aby nie organizować na własną rękę transportu na granicę po obywateli Ukrainy! Granica jest zakorkowana.
Miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy (uchodźców wojennych) oraz środek transportu zapewnia wojewoda lubuski.
Nie zbieramy ubrań!

Więcej informacji znajduje się na stronie http://nowasol.pl/aktualnosci/informacje/pomoc-dla-ukrainy/28-02-2022