Pomoc Obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  (MOPS)  w Nowej Soli ul. Staszica 1 D, udziela wsparcia uchodźcom z  Ukrainy, którzy:

 • przebywają na terenie miasta Nowa Sól,
 • zostali wpisani do rejestru PESEL

MOPS udziela wsparcia  w formie:

 1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe,
 2. świadczenia rodzinne na dzieci,
 3. posiłki dla dzieci uczęszczających do przedszkola i uczących się w szkole,
 4. paczki żywnościowe realizowanych w ramach POPŻ (FEAD) w magazynie żywności PCK,
 5. psychologiczne i socjalne wsparcia.

 

Wnioski obywatele Ukrainy mogą wypełnić i złożyć:

 • w MOPS w Nowej Soli ul. Staszica 1D,
 • od poniedziałku do piątku
 • w godz. od 8.00 do 15.00

Wypłaty świadczeń następować będą na wskazane we wniosku konto bankowe.

 

———————————————————————————————————————————-

 

Допомога громадянам України у

 зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни

 

Міський Центр Соціальної допомоги, вул. Staszica 1D, 67-100 Nowa Sól,надає допомогу біженцям з України, які:

 • перебувають на території міста Нова Соль
 • вписані до реєстру ПЕСЕЛ (PESEL)

 Міський Центр Соціальної допомоги MOPS надає підтримку у вигляді:

 1. Одноразової грощової допомоги в розмірі 300 злотих на одну особу, що призначена для утримання , зокрема на  витрати на харчування , одежу, засоби особистої  гігієни, оплати за житло.
 1. Допомоги родинної на дітей
 1.  Харчування для дітей, які відвідують  дитячий садочок , або навчаються у школі,
 1. Наборів продуктів , що реалізуються в рамках  національної Операційної Програми, яка співфінансується з коштів Європейського Союзу зі складу ПЧХ(Польского Червоного Хреста)( РСК) ,
 1. Психологічної та соціальної підтримки.

Заяви громадяни України можуть заповнити  і надати:

-в МЦСД (MOPS) в Новій Солі вул Сташіца 1Д(ul. Staszica 1D)

– від понеділку до п*ятниці

– в години від 8-00 до 15-00

Виплати будуть перераховуватись на указаний в заяві рахунок.

 

 

————————————————————————————————

PL – UA – WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE