Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnienie przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawna i sprawowanie całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

MOPS w Nowej Soli w 2023 r. pozyskał środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W tegorocznej edycji Programu, opiekun może otrzymać 240 godzin usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Kwalifikacja do objęcia opieką wytchnieniową następuje na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 oraz karty pomiaru niezależności funkcjonalnej -Skala FIM, które należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli, ul. Staszica 1 D, 67-100 Nowa Sól.

Druki do pobrania w siedzibie MOPS oraz na stronie internetowej: www. https://mopsnowasol.pl/

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie MOPS w Nowej Soli przy ul. Staszica 1 D, I piętro, pok. 38 oraz pocztą na adres wskazany powyżej.

Nabór wniosków jest otwarty, wsparcie w formie opieki wytchnieniowej (pobytu dziennego w miejscu zamieszkania dziecka/osoby niepełnosprawnej) przyznawane będzie do wyczerpania otrzymanych środków finansowych.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Soli, ul. Staszica 1D, I piętro, pok. 38,  tel. 68 506 63 25.

 

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Dokumenty do pobrania:

  1. KARTA POMIARU FIM
  2. KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU
  3. Klauzula informacyjna dla uczestnika Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023