PUNKT KONTAKTOWY:

 

Inspektor ochrony danych
Magdalena Ziemianek
tel. 68 506 63 28
e-mail: m.ziemianek@mopsnowasol.pl

 

Zastępca inspektora ochrony danych
Agnieszka Pawlak
tel. 68 506 63 28
e-mail:
a.pawlak@mopsnowasol.pl

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powołany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli inspektor ochrony danych pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego. Ponadto osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy powyższego Rozporządzenia.