W ramach obchodów Nowosolskiego Miesiąca Seniora Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli uruchamia punkt informacyjny. W każdy poniedziałek października tj. 2.10.2023, 09.10.2023, 16.10.2023, 23.10.2023 i 30.10.2023 w godzinach od 8:00 do 15:00 dyżurujący pracownicy będą udzielać informacji dotyczących świadczeń oraz realizowanych programów rządowych dedykowanych osobom starszym. Dodatkowo osoby pełniące dyżur będą służyć pomocą w wypełnianiu dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o wsparcie.

Lokalizacja: budynek MOPS ul. Staszica 1d, 67-100 Nowa Sól, I piętro pok. 34 lub 38.

Oferta dla seniorów w mieście Nowa Sól.