Terminy wypłat świadczeń z pomocy społecznej w 2023 r.

WYPŁATY W KASIE
Miesiąc Zasiłek stały, celowy, okresowy, świadczenie pieniężne
W dniu
Styczeń 20
Luty 20
Marzec 20

 


PRZELEWY  NA KONTA BANKOWE

Miesiąc Zasiłek stały, celowy, okresowy, świadczenie pieniężne
Do dnia
Styczeń I Termin 12
II Termin 24
Luty I Termin 13
II Termin 24
Marzec I Termin 13
II Termin 24

 

UWAGI:

Godziny otwarcia Kasy:

od 10:30 do 14:00

Przerwa od 12:30 do 12:45