Dokumenty obowiązujące:

Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+” w Nowej Soli

Regulamin Dziennego Domu „Senior+”  w Nowej Soli (obowiązujący od 05.05.2022 r.)

Zarządzenie zmieniające Regulamin Dziennego Domu „Senior+”

 

Dokumenty archiwalne:

Regulamin Dziennego Domu „Senior+” (obowiązujący do 04.05.2022 r.)