Liczba miejsc zajętych:  30

Liczba miejsc wolnych:  0

Liczba osób oczekujących na liście rezerwowej:  1

Stan na dzień:   25.08.2022 r.