Liczba miejsc zajętych:  30

Liczba miejsc wolnych:  0

Liczba osób oczekujących na liście rezerwowej:  6

Stan na dzień: 27.02.2024 r.